دفتر تهران:سهروردی شمالی،زینالی غربی، شماره97،طبقه 8
دفتر تبریز:خیابان فلسطین، جنب کلینیک کودکان دکتر قریب
کارخانه:تبریز،ابتدای جاده تهران ،انتهای کوی انرژی ماشین
021-88521462|021-88521461|021-88521460
041-32840226|041-32840955|041-32801930 041-36300843|041-36300842|041-36300841