درباره اتحاد الکتریک
این شرکت  با هدف تولید قطعات برقی مورد استفاده در لوازم خانگی و بی نیازی از مشابه خارجی آن ، محصولات خود را مطابق استانداردهای جهانی طراحی و پس از اخذ گواهینامه استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، فعالیت خود را طبق نظامنامه کیفیت آغاز نمود.
در نمایشگاه بین المللی تهران منتظر دیدار شما هستیم

نمایشگاه لوازم خانگی- آذر 97

Copyright 2018 Ettehad Electric Co.All Rights Reserved
Powered by MehinMedia
دفتر تهران:سهروردی شمالی،زینالی غربی، شماره97،طبقه 8
دفتر تبریز:خیابان فلسطین، جنب کلینیک کودکان دکتر قریب
کارخانه:تبریز،ابتدای جاده تهران ،انتهای کوی انرژی ماشین
021-88521462|021-88521461|021-88521460
041-32840226|041-32840955|041-32801930 041-36300843|041-36300842|041-36300841